Csávossy-program

Nagyszabású munkálatok küszöbén állunk: elkezdődött az orgona felújítása, és hozzá kapcsolódóan hamarosan a templomtető, a főhajó, és a szentély is megújulhat. A fejlesztésekre a teljes palotanegyedi Jezsuita Szigetre, és a legtöbb magyarországi jezsuita műre is kiterjedő Csávossy-program keretében nyílik mód. Összesen mintegy 5,7 milliárd forintos, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által folyósított fejlesztési támogatásból indulhat el a XX. század egyik legjelentősebb jezsuitája, Csávossy Elemér (életéről és érdemeiről lásd a legalsó bekezdést) nevét viselő program, melynek keretében többek között új épület nőhet ki a földből a Mária utca 21. szám alatti, jelenleg parkolóként használt foghíjtelken. E hatalmas csomag három százalékát, mintegy 200 millió forintot szán a programirányító bizottság a Mária utcai felújításokra.

A 2017-es év legutolsó napjaiban vált nyilvánossá, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya jelentős összegű állami támogatásban részesült. A forrásból olyan jelentős, évek óta tervezett intézményi fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek az apostoli művek hosszú távú és hatékony működtetését biztosítják. A rendelkezésre álló keretből hét különálló projekt indult el. Megújul a dobogókői Manréza és a jelenleg Walden Hotelként működő, majdan konferenciaközpontnak otthont adó épület. A Mária utca 21. szám alatti, jelenleg parkolóként hasznosított telek beépítésével egy modern, közösségi és lakófunkciókat is ellátó ifjúsági központ jön létre, amivel párhuzamosan a Párbeszéd Házán is elvégezzük a szükséges felújítási munkákat. A Jézus Szíve templom megromlott állagú tetőhéjazatát cseréljük, fejlesztjük a főhajó világítástechnikáját, tisztasági festést végzünk, teljes egészében megújul az orgona, és korszerűsítjük a szentélyt. Miskolcon az Isteni Ige plébániatemplomban elvégezzük a szükséges belső javításokat, befejezzük a szentély berendezését, valamint orgonát építtetünk. Püspökszentlászlón az Életrendezés Háza számára lehetővé válik az évek óta tervezett belső átalakítás. Végül az erdélyi szolgálatunkat megerősítendő, a marosvásárhelyi egyetemi kollégium és közösségi tér továbbfejlesztésére kívánunk hosszú távú megoldást találni.

Csávossy Elemér 1883-ban született Kalocsán, majd Bécsben a jezsuitáknál nevelkedett, 1903-ban lépett be a Társaságba. Filozófiai és teológiai tanulmányai mellett matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1916-tól Kalocsán tanít, a húszas évek elején a Bácskában lelkipásztorkodik, 1924-től tartományfőnök. Kormányzása idejére esett az elvállalt kínai misszió szerencsés fejlődése. Nevéhez fűződik a zugligeti Manréza lelkigyakorlatos ház és a noviciátus létesülése. 1927-től Szegeden, majd újra Kalocsán tevékenykedik intézményvezetőként. 1940–42-ben Kassán a bölcseleti főiskola rektora, majd a probációsok főnöke előbb Szegeden, majd a Manrézában. Fontos szerepet játszott Kaszap István, Batthyányi-Strattmann László és Apor Vilmos szentté avatási perének megindításában. 1949-ben újra átvette a magyar rendtartomány irányítását, 1951-ben letartóztatták, majd nyolc és fél évi börtönbüntetésre ítélték. Sok szenvedés után 1956 októberében szabadult. 1961-től a pannonhalmi szerzetesi szociális otthon lakója lett, ahol 1972-ben halt meg.