Támogatás

Templomunk teljes egészében a hívek adományából él, melyet minden adakozónak hálásan köszönünk.

A Jézus Szíve Jezsuita Templom nem plébánia, ezért mi nem szedünk egyházi adót, és Szent Ignác intelmeit követve nincs adománygyűjtés sem a szertartások alatt. Templomunk fenntartása ugyanakkor évről évre komoly költséget jelent, amit teljesen önkéntes adományokból remélünk fedezni. A templom támogatására több lehetőség kínálkozik:

 

A Jézus Szíve Jezsuita Templom közvetlen támogatása

  • a templom bejáratánál elhelyezett perselyekben elhelyezett adományokkal
  • személyesen, a porta-irodán leadott adományokkal
  • a könyvesboltban elvehető postai csekken befizetett adományokkal
  • banki átutalással az alábbi adatokkal:

Számlatulajdonos neve: Jézus Társasága Alapítvány, JTA Jézus Szíve Templom

Kedvezményezett számlaszáma: 11100104-18064333-19000008

 

Kedvezményes támogatási lehetőség gazdasági társaságok számára

A Jézus Társasága Alapítványnak mint etikus adománygyűjtő közhasznú szervezetnek juttatott adományok után a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint adókedvezményt vehetnek igénybe azok a cégek, amelyek templomunknak kívánnak adományt juttatni a Jézus Társasága Alapítvány erre a célra szolgáló bankszámlaszámán (JTA Jézus Szíve Templom, 11100104-18064333-19000008) keresztül. Az adomány (amely lehet pénzjuttatás, térítés nélkül átadott eszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás) 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható, továbbá az adomány értékének 20%-a csökkenti az adóalapot.

Tartós adományozás esetében (a Jézus Társasága Alapítvánnyal kötött, pénzbeli támogatásra vonatkozó szerződés keretében) a juttatott adomány értékének 40%-a – de legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig – csökkenti az adóalapot. A szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja (az adományozó nevére és tevékenységére vonatkozó utalás nem számít ellenszolgáltatásnak).

Az adókedvezmény megállapításához szükséges igazolást a Jézus Társasága Alapítvány a pénzügyi év zárásakor küldi meg az adományozó részére.

(Ez az támogatási lehetőség nem azonos a TAO-támogatásként közismert, filmalkotás, előadó-művészeti szervezet, illetve látványcsapatsport társasági adó terhére történő direkt támogatásával!)

 

A Jézus Szíve Jezsuita Templom támogatása magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ával

Az adóbevallás elkészítésekor mindenkinek – akár magánszemély, akár a munkaadó, akár a NAV készíti – lehetősége van rá, hogy  adója 1%-ával civil szervezetek javára rendelkezzen. A felajánlható 1%-okkal közvetve templomunkat is támogathatják, amennyiben arról a Jézus Társasága Alapítvány (adószám: 18064333-2-42) javára rendelkeznek.


Minden adományozónak hálásan köszönjük a támogatást!

Joomla templates by a4joomla